Week Tegen De Eenzaamheid zou aanmoediging moeten zijn eenzame personen echt ‘te zien’

Toeval of niet? Het 1-jarig jubileum van BuddyBold valt dit jaar in De Week Tegen De Eenzaamheid. Precies op het moment dat de samenleving herinnerd wordt aan alle senioren en overige burgers die hun wereld – tegen hun wil – steeds kleiner zien worden, vieren we bij BuddyBold dat we exact 1 jaar bezig zijn dit verschijnsel tegen te gaan. Door een jongere Buddy te koppelen aan een senior of door isolement bedreigde persoon, zorgen wij dat de gevreesde afslag naar betekenisloosheid, naar zitten-achter-de-begonia’s, niet genomen hoeft te worden. En vergrijzing niet als consequentie hoeft te hebben dat de samenleving gedeeltelijk in een coma terechtkomt.

Immers, het échte gevaar dat voor iedereen – jong en oud – op de loer ligt, is dat we om welke reden dan ook in een positie terechtkomen waarin we er niet meer toe doen. We geen nieuwe mensen meer tegenkomen. Daardoor niet meer verrast worden. En alleen nog ademhalen omdat onze lichaamsfuncties nog door functioneren. Het is de missie van BuddyBold om dit soort situaties, dit afglijden, te allen tijde te voorkomen.

Hoewel onze missie op brede sympathie vanuit de samenleving en de zorgsector kan rekenen, is De Week Tegen De Eenzaamheid wellicht een goede gelegenheid nog eens te benadrukken dat het zien van mensen, of het deelnemen aan activiteiten, in zichzelf geen garantie is voor het doorbreken van die eenzaamheid. Ook het zien van familie of het meedoen aan een spel of gesprek kan dermate voorspelbaar van aard zijn, dat de cirkel gesloten blijft. En iemands persoonlijke wereld klein blijft omdat er van een werkelijke ‘ontmoeting’ of ‘belevenis’ geen sprake is.

BuddyBold gelooft daarom in onvoorwaardelijke aandacht, dat wil zeggen: in door oprechte interesse gedreven ontmoetingen, waarin de Buddy de cliënt echt probeert ‘te zien’. En er dus ‘echte’ gesprekken plaatsvinden in plaats van dat er een bepaalde hoeveelheid tijd wordt volgepraat.
Gelukkig hebben we na 1 jaar al legio matches (duo’s) tot stand gebracht, die aantonen dat cliënt én Buddy elkaar een fijner, gevarieerder en sociaal actiever leven kunnen geven. Ja, je hoort het goed: ook onze Buddy’s zijn enthousiast. Zij roemen het bedaarde tempo en de rust, die ze bij hun cliënten vaak hervinden. En hoe hun wekelijkse Buddybezoek een welkome afwisseling kan zijn van de dagelijkse drukte.

Een prachtige win-win, dus.

Hopelijk kunnen we met BuddyBold het ‘verlies aan betekenis’ ook in ons tweede jaar voor zoveel mogelijk mensen voorkomen. En talloze sprankelende momenten bezorgen bij degenen die hun wereld noodgedwongen kleiner zien worden.