Essentials

Tackelt hoofdprobleem in de westerse wereld

De kleiner wordende leefwereld van senioren – en het bijbehorende gevoel niet meer van betekenis te zijn – is een van de hoofdproblemen in de westerse wereld. Nu al is circa 25 procent van de Nederlandse bevolking boven de 60 jaar. Dat aanzienlijke percentage zal de komende decennia nog verder groeien. Daarnaast zijn er in Nederland circa 2 miljoen jongeren in de leeftijd tussen 14 tot 19 jaar, die geïnteresseerd zijn in een vaste inkomstenbron.

Ontzettend nuttige aanvulling op thuiszorg

Het Buddy bezoek is een trigger voor de senior om voluit mee te blijven doen in de samenleving. En van betekenis te zijn en te blijven. Daarnaast kan de jongere een vinger aan de pols houden en dingen signaleren. Dat is comfortabel voor de familie, want elk bezoek wordt afgesloten met een foto of filmpje dat de jongere in de app post. Op die manier blijven de verwanten up to date. Met technologie die nu al in smartphones zit kan de familie zien wanneer en hoe lang de Buddy op bezoek is geweest. Daarmee geeft BUDDYBOLD ontlasting aan familie die niet altijd in de buurt woont, of geen tijd heeft. En daarnaast vult het de ‘gaten’ die de thuiszorg noodgedwongen laat vallen wegens verregaand doorgevoerde efficiency en het bijbehorende gebrek aan ruimte voor sociale interactie.

Abonnement geeft vrijheid

Het is misschien verleidelijk om na een geslaagde koppeling en bij een goedlopend contact tussen senior en jongere de band met BuddyBold te verbreken. Onderling een deal te maken. Bedenk echter wel dat het contact dan niet meer ‘vrij’ is, dat wil zeggen: verwachtingspatronen en onderhandelstrategieën kunnen de onderlinge relatie (negatief) gaan beïnvloeden. Met een derde partij als BuddyBold blijft het contact op een vanzelfsprekende manier ‘zuiver’.

Ambitie

BuddyBold is een schaalbaar platform met een verdienmodel. De ambitie is nationaal te starten en daarna internationaal uit te rollen.

Uitbreidbaar concept

Het BuddyBold-platform is uit te breiden met langere bezoeken. Bij zo’n langere variant kun je samen winkelen, uit eten gaan, een kerk of concert bezoeken of een ziekenhuis. Deze langere bezoeken worden, vanwege de grotere complexiteit, door wat senior Buddy’s gedaan.

De betalingen en transacties van BuddyBold worden gefaciliteerd door het platform. Dit gaat volledig digitaal.

Doelstellingen

Wij zetten de doelstellingen van BuddyBold nog even op een rijtje. Om te laten zien dat we meerdere problemen tegelijk oplossen, en in brede zin ‘maatschappelijk gemotiveerd’ zijn.

 • Voorkomt krimpende belevingswereld
 • Vermindert eenzaamheid
 • Verbindt verschillende leeftijdsgroepen
 • Stimuleert empathisch vermogen van jongeren
 • Geeft mantelzorgers extra ruimte en rust
 • Helpt sociale skills bij jongeren te ontwikkelen
 • Creëert sociale interactie tussen jongere en oudere

Veelgestelde vragen

 • Waarom richt BuddyBold zich op senioren, terwijl mensen uit andere groepen ook last hebben van eenzaamheid?
  Gelet op de te verwachten vergrijzing in de komende tien á twintig jaar zal de groep eenzame senioren hard gaan groeien, harder dan eenzame mensen in andere groepen. Om eenzaamheid terug te dringen is het dus logisch dat BuddyBold zich in de eerste plaats richt op de doelgroep waar een enorme stijging op de loer ligt. Dat zijn de senioren. Sluiten we daarmee uit dat BuddyBold ook een nuttig platform kan zijn voor andere doelgroepen? Natuurlijk niet. De meerwaarde van BuddyBold is dat we een persoon met een slinkend netwerk en een teruglopende vitaliteit (vaak een senior) koppelen aan iemand die middenin het leven staat, wél een netwerk heeft en supervitaal is (vaak een jongere). We doen niet aan leeftijdsgrenzen.
 • Waarom nu BuddyBold oprichten terwijl senioren juist via jongeren COVID-19 kunnen oplopen?
  BuddyBold wil met hart en ziel werken aan een inclusieve samenleving, waarin niemand ‘apart’ wordt gezet. Daarom zijn we tegen kunstmatige muurtjes tussen verschillende leeftijdsgroepen; we willen die muurtjes juist afbreken! Iets anders is dat wij het belangrijk vinden het bezoek zo veilig mogelijk te laten verlopen, dat wil zeggen: BuddyBold adviseert de koppels dringend zich ruimschoots aan de op dat moment veiligheidsmaatregelen te houden. Met de aantekening, dus, dat het de voorkeur geniet niet minder maar juist meer afstand te bewaren en voorzichtigheid te betrachten dan de overheid voorschrijft.
 • Waarom kan het hebben van een BuddyBold-contact helpen tegen beginnende Alzheimer?
  Alle onderzoeken wijzen uit dat senioren met beginnende Alzheimer – naast goede voeding en een gezonde leefstijl – gebaat zijn bij sociale activiteiten waar ze veel plezier aan beleven. Via BuddyBold wordt het vaker ondernemen van dergelijke activiteiten enorm gestimuleerd. Waardoor Alzheimer weliswaar niet ‘verslagen’ kan worden, maar de achteruitgang wel wordt vertraagd en senioren langer van een hogere kwaliteit van leven kunnen genieten.