Drijfveer

Ideeën komen meestal niet uit de lucht vallen, maar zijn een vertaling van wat indruk op je heeft gemaakt en daarom in je hoofd blijft rondcirkelen. Dat geldt ook voor het non-profit initiatief BuddyBold. Graag presenteer ik op deze pagina dan ook de persoon en het krantenartikel, die mij tezamen hebben geïnspireerd het concept van BuddyBold te bedenken en te realiseren.

Inspiratiebron Emma Dekker
Young Lady Emma Dekker (2002) heeft tijdens de 4e editie van de Young Lady Business Academy vrijwel vanaf het begin indruk op mij gemaakt. Vooral haar combinatie van rust en daadkracht kwam onmiddellijk bij mij binnen. Emma is enorm maatschappelijk betrokken en strijdt – uiterlijk heel kalm, maar daardoor niet minder krachtig – tegen de krimpende leefwereld van senioren en zwakkeren in onze samenleving. Logischerwijs heeft ze als onderwerp voor haar afsluitende scriptie voor 6 VWO het thema ‘eenzaamheid’ gekozen, waarbij ze inzoomt op de vraag of dat verschijnsel bij senioren beter opgelost kan worden door robots of door jongeren. Uit haar onderzoek bleek zonneklaar dat senioren meer baat hebben bij menselijke interactie en aandacht.

Om Emma aan te moedigen heb ik afgelopen winter een blog over haar geschreven.

En Emma op haar beurt verraste mij met een kort clipje onder de hoopvolle titel ‘Nooit meer eenzaam’, waarin wordt uitgelegd hoe je eenzaamheid van ouderen effectief kunt aanpakken.

Sociale impact maken

Naast de indrukwekkende kennismaking met Emma Dekker las ik in oktober 2019 een inspirerend artikel in het prestigieuze tijdschrift The New Yorker. Het artikel ging erover dat het logge, Franse staatsbedrijf La Poste onverwachts een nieuwe taak, en daarmee ook een nieuwe inkomstenbron, had weten aan te boren. Daarbij maakten ze op meesterlijke wijze van hun zwakte hun kracht. Wat was het geval? Hetgeen eerst een loden last was voor La Poste – tot in de verste uithoeken van Frankrijk de post te moeten bezorgen – wist men om te draaien tot een voordeel. Uit de rangen van de postbestellers, ‘de doeners’ binnen het bedrijf, kwam het idee naar boven dat juist het sociale contact tussen bestellers en bewoners in die krimpende dorpjes waarde heeft.

Ze kwamen daarop met het plan bij elk bezoek een fotootje te maken en dat te versturen naar de kinderen van de klant, die immers graag wilden weten hoe het met hun afgelegen wonende vader of moeder gesteld was.

Gevolg: inmiddels maakt La Poste dagelijks, tegen een kleine vergoeding, duizenden senioren en hun kinderen blij door via de app even aan hen door te geven hoe het gaat met hun vader of moeder. En wat ze eventueel nodig hebben. Uit dat laatste is een nog weer ruimere opvatting ontstaan over wat bestellers van La Poste voor (extra) waarde kunnen hebben: ze hebben razendsnel een ‘switch’ gemaakt en bezorgen nu in opdracht ook bloemen, halen medicijnen op en brengen bibliotheekboeken terug.

Via dit inspirerende artikel kwam ik op het idee een non-profit organisatie te starten die, net als de postbestellers in Frankrijk, senioren uit hun krimpende leefwereld halen. En weer in contact te brengen met familie en/of vrienden en/of de wereld om hen heen. Dat is BuddyBold geworden! Bron Poll, Zoey. ‘In France, Elder Care Comes with the Mail’.The New Yorker, 9 oktober 2019

Waarom de naam BuddyBold?

Vertaald naar het Nederlands betekent het Engelse woord ‘bold’ ‘lef’ dan wel ‘stoutmoedigheid’. De reden om een dergelijk, stoer woord in de naam van deze start-up op te nemen, is dat er een bepaalde hoeveelheid lef en stoutmoedigheid voor nodig is om een abonnement af te sluiten of je als deelnemer of vrijwilliger te melden. En daarmee uit je eigen wereldje, het alom bekende, te treden.

BuddyBold kan pas succesvol zijn als mensen het lef hebben om de medemens te vertrouwen en, als het even kan, proberen we via de kwaliteit van onze dienstverlening zoveel mogelijk mensen te verleiden dat lef te tonen.

Want eerlijk: wie wordt er gelukkig of beter van een bange samenleving?

Elske Doets

Elske Doets (1972) is ondernemer en leidt sinds 2001 Doets Reizen (www.doetsreizen.nl). Daarnaast is ze oprichter van de Young Lady Business Academy (www.ylba.nl) en ElskeRahma (www.rahmaelske.nl), beiden non profit organisaties. Sinds haar benoeming als Zakenvrouw van het jaar 2017 is Elske wakker geworden en heeft ze ingezien dat succesvol ondernemen over veel meer gaat dan alleen geld verdienen. De alumni van de Young Lady Business Academy, ambitieuze jonge vrouwen tussen de 15-24 jaar, zijn hierbij een inspiratiebron: zij laten zien dat het traditionele ‘gat in de markt’ (consumentistische behoeftebevrediging) misschien minder belangrijk is dan het ‘gat in de maatschappij’ (problemen in de samenleving oplossen). Met deze mindset kun je een succesvollere en mensvriendelijkere economie opbouwen. 

Elske ontleent haar kracht aan haar ‘slechtste eigenschap’. Met haar ongeduld moedigt ze menigeen – in business, media, politiek – aan om nieuwe wegen in te slaan. Zodoende is het bijna onmogelijk niet door haar op sleeptouw te worden genomen.

Elske woont in Bergen NH, een dorp met veel ouderen, hierdoor is zij al jaren geraakt door de vergrijzing en eenzaamheid die hiermee gepaard gaat. Tijdens de COVID-19 crisis, toen het reisbedrijf van Elske van de ene op de andere dag tot stilstand kwam, heeft ze besloten BuddyBold op te richten.