Veelgestelde vragen

Waarom richt BuddyBold zich op senioren, terwijl de leefwereld van mensen uit andere leeftijdsgroepen ook kan krimpen?

Gelet op de te verwachten vergrijzing in de komende tien á twintig jaar en het vooruitzicht dat senioren een verhoogd risico lopen sociaal geïsoleerd te raken, richt BuddyBold zich op senioren. Sluiten we daarmee uit dat BuddyBold ook een nuttig platform kan zijn voor andere doelgroepen? Natuurlijk niet. De meerwaarde van BuddyBold is dat we een persoon met een slinkend netwerk en een teruglopende vitaliteit (vaak een senior) koppelen aan iemand die middenin het leven staat, wél een netwerk heeft en vitaal is (vaak een jongere). Maar: we doen niet aan leeftijdsgrenzen. Denk je dat wij je kunnen helpen, neem dan vooral contact met ons op.

Waarom is Buddybold opgericht tijdens COVID?

BuddyBold wil met hart en ziel werken aan een inclusieve samenleving, waarin niemand ‘apart’ wordt gezet. Daarom zijn we tegen kunstmatige muurtjes tussen verschillende leeftijdsgroepen; we willen die muurtjes juist afbreken! Iets anders is dat wij het belangrijk vinden het bezoek zo veilig mogelijk te laten verlopen, dat wil zeggen: BuddyBold adviseert de koppels dringend zich ruimschoots aan de op dat moment geldende veiligheidsmaatregelen te houden, ofwel, niet minder maar juist méér afstand te bewaren en méér voorzichtigheid te betrachten dan de overheid voorschrijft. ‘Better safe than sorry.’

Kan het hebben van een BuddyBold-contact helpen tegen beginnende Alzheimer?

Jazeker. Alle onderzoeken wijzen uit dat senioren met beginnende Alzheimer – naast goede voeding en een gezonde leefstijl – gebaat zijn bij sociale activiteiten waar ze veel plezier aan beleven. En bij een regelmatige structuur in het dagelijks leven. Juist via BuddyBold wordt het vaker ondernemen van stimulerende activiteiten en het mogelijk maken van een regelmatig leven bevorderd. Daardoor kan Alzheimer weliswaar niet ‘verslagen’ worden, maar de achteruitgang wel worden vertraagd. Zodat senioren langer van een hogere kwaliteit van leven kunnen genieten. Nota bene: een gediplomeerde en vaardige Respijt Buddy van BuddyBold kan zorgtaken tijdelijk overnemen als (de) vaste mantelzorger(s) om wat voor reden ook – vermoeidheid, drukte in het werk – niet inzetbaar is/zijn.

BuddyBold noemt zichzelf een sociale onderneming. Wat betekent dat precies?

Om te beginnen dat BuddyBold géén winstoogmerk heeft. Het percentage van de transactie dat terugvloeit naar BuddyBold wordt geherinvesteerd in organisatiekosten zoals screening, matching, advertentiegelden, kwaliteitsbewaking en platformkosten. Het uiteindelijke doel van BuddyBold is te zorgen dat het potentieel aan buddy’s – en aan de hulp die zij kunnen bieden – snel en in voldoende mate ‘boven water’ komt en beschikbaar wordt. Om met dat potentieel vervolgens de krimpende leefwereld van senioren tegen te gaan. Kortom: hoe effectiever het platform functioneert, hoe meer buddy’s zich aanmelden, hoe succesvoller we die missie kunnen uitvoeren.

Is het zorgen voor sociale contacten niet gewoon je eigen verantwoordelijkheid? 

Goeie vraag! In feite doet BuddyBold niet meer dan mensen voor wie een krimpende leefwereld op de loer ligt – vooral senioren –  een extra kans bieden om volop in de samenleving te blijven meedoen. Via het platform trachten wij overal in Nederland nieuwe, inspirerende contacten tot stand te brengen. Om zodoende het sociale weefsel te ‘herstellen’ dat ooit vanzelf sprak: waarin mensen naar elkaar omkijken en het gesprek met elkaar aangaan. Een particulier non-profit initiatief als BuddyBold kan daarin sneller, slimmer, vrijer en daardoor effectiever opereren dan bijvoorbeeld de overheid. Overigens is het geen doel op zichzelf om BuddyBold onafhankelijk te laten zijn; waar nodig zullen we het gesprek aangaan met overheidsinstanties en zorginstellingen. Iedereen met goede bedoelingen mag meekijken en meehelpen.